Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

Firma BUCHEN świadczy usługi czyszczenia zbiorników przy zastosowaniu zamkniętych układów o niskim poziomie emisji, zapewniających wysokie wskaźniki odzysku produktu

Zautomatyzowany system czyszczenia zbiorników

 • BUCHEN wykorzystuje różne zautomatyzowane procesy czyszczenia zbiorników zamkniętych, w zależności od rodzaju i wielkości zbiornika, a także charakteru pozostałości, które należy usunąć. To pozwala w dużej mierze uniknąć czynników niebezpiecznych związanych z ręcznym czyszczeniem. Urządzenie do czyszczenia zbiorników ma modularną budowę i jest zainstalowane w kontenerach – dzięki czemu transport na miejsce stosowania może odbyć się w krótkim czasie.

  System czyszczenia zbiornika jest oparty na konstrukcji modułowej. Głównymi komponentami systemu są: moduły ssące i tłoczące oraz dysze płuczące i rotacyjne, tzw. jet washery. Wszystkie są zabezpieczone przed eksplozją.

  Jet washery są zainstalowane poprzez prowadnice rurowe wcześniej zdemontowanego wspornika dachu zbiornika. Specialny system rurociągów z wypróbowanymi połączeniami szybkimi, jak również wydajne pakiety filtrów wspierają metodę czyszczenia. Dzięki systemowi zamkniętemu procesu czyszczenia emisja węglowodorów jest znacznie zmniejszona, w przeciwieństwie do tradycyjnego, ręcznego czyszczenia zbiornika.

  Zbiorniki mogą być również czyszczone za pomocą specjalnej armatki wodnej Manway Cannon. Wytwarza ona strumień wody o zasięgu do 40 m. Dysza robocza armatki wodnej jest sterowana hydraulicznie i poruszana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej) w zakresie powyżej 1800. System ten umożliwia wymycie całej wewnętrznej przestrzeni zbiornika wraz ze skierowaniem popłuczyn w stronę króćców wylotowych. Zastosowanie kamery video wraz z reflektorem na armatce wodnej pozwala na ciągły zdalny monitoring procesu czyszczenia ze stanowiska obsługi systemu oraz jego archiwizację (plik video lub pliki zdjęciowe).

  • Korzyści z wykorzystania systemu:

   • Krótki czas czyszczenia
   • Wyższy standard bezpieczeństwa
   • Minimalizacja emisji węglowodorów
   • Bardzo duży stopień odzyskiwania węglowodorów (np. surowa ropa naftowa)
   • Minimalizacja pozostałości w zbiornikach i związanych z tym kosztów utylizacji
BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościCorporate ComplianceGrupa REMONDIS


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz informacje o uzyskanych certyfikatach.
  więcej


 • Dane kontaktowe

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Okrężna 23
  44-100 Gliwice
  Polska
  T +48 32 3305100
  F +48 32 2317016
  E-mail

© 2024 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.