Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

Firma BUCHEN oferuje szeroki wachlarz różnorodnych usług specjalistycznych, polegających na czyszczeniu i serwisowaniu obiektów i instalacji przemysłowych.
Do innych podstawowych dziedzin działalności firmy BUCHEN należy gospodarka odpadami niebezpiecznymi, a także rekultywacja terenów oraz prace związane z przebudowami.

O firmie

Od kilku dziesięcioleci BUCHEN świadczy wysokiej jakości specjalistyczne usługi dla przemysłu.
Dzięki naszej zdecentralizowanej strukturze z biurami znajdującymi się w całej Europie gwarantujemy szybką i elastyczną realizację usług.

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest czołową firmą w dziedzinie usług przemysłowych. Zakres świadczonych usług obejmuje hydrodynamiczne czyszczenie instalacji przemysłowych, w tym m.in. czyszczenie zbiorników, wymienników ciepła, rurociągów, podziemnej kanalizacji, kotłów przemysłowych itd.

Firma posiada skuteczny profesjonalny sprzęt, w tym m.in. ładowarki próżniowe do podciśnieniowego załadunku zawiesin i szlamów, zgorzeliny, popiołów, sproszkowanych substancji, cieczy, materiałów niebezpiecznych i wybuchowych itd.


BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o  posiada wiele sukcesów oraz ogromne doświadczenie w każdej gałęzi przemysłu, a w szczególności w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle hutniczym itd. Jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klienta. Nasze główne obszary działalności to:

 • Czyszczenie hydrodynamiczne
 • Próżniowy załadunek odpadów
 • Serwis konwencjonalnych elektrowni
 • Zautomatyzowany system czyszczenia zbiorników
 • Serwis reaktorów
 • Rozładunek i załadunek katalizatorów
 • Czyszczenie i płukanie układów olejowych maszyn i urządzeń
 • Odwadnianie odpadów
 • Inspekcja kanalizacji

Rozbudowana sieć usług

 • Będąc specjalistyczną firmą partnerską dla przemysłu, o zatrudnieniu około 2.700 pracowników, BUCHEN świadczy profesjonalne usługi przemysłowe w ponad 70 lokalizacjach w Niemczech, Europie i na Bliskim Wschodzie.

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od firmy BUCHEN UmweltService GmbH. Razem z firmą XERVON, BUCHEN reprezentuje specjalistyczny pion "Usługi przemysłowe" w ramach Grupy REMONDIS. W efekcie klient może korzystać nie tylko z usług poszczególnych spółek z korzyścią dla siebie, lecz w szczególności może również korzystać z kompleksowych koncepcji rozwiązywania najbardziej zróżnicowanych problemów z zakresu produkcji i utrzymania ruchu. A wszystko to przy zagwarantowanej jakości, bogatej fachowej wiedzy i umiejętnościach oraz przy zastosowaniu najnowszych technologii. Usługi techniczne firmy XERVON stanowią doskonałe uzupełnienie szerokiego wachlarza usług oferowanych przez BUCHEN. Na przykład:

   • Konserwacja elementów konstrukcyjnych
   • Utryzmanie ruchu
   • Technologie powierzchniowe
   • Rusztowania
   • Izolacja
   • Budowa rurociągów

  REMONDIS – jeden z największych podmiotów na świecie, świadczących usługi w zakresie recyclingu, serwisowania oraz wody – prowadzi działalność przy pomocy sieci 800 biur i holdingów w 33 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Praca z myślą o przyszłości

 • REMONDIS – jeden z największych podmiotów na świecie, świadczących usługi w zakresie recyclingu, serwisowania oraz wody – prowadzi działalność przy pomocy sieci 800 biur i holdingów w 33 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii. Zatrudnienie w Grupie przekroczyło 32.000 osób, które prowadzą prace i świadczą usługi na rzecz ponad 30 milionów obywateli i dla wielu tysięcy firm. A wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów, pracując z myślą o przyszłości.

  Stanowiąc część Grupy REMONDIS, zarówno BUCHEN, jak i XERVON mają dostęp do zasobów jednego z największych podmiotów na świecie, świadczących usługi w zakresie recyclingu, gospodarki komunalnej i wodnej, co stanowi dużą korzyść dla ich klientów. Na zdjęciu przedstawiono zakład LIppe Grupy REMONDIS w Lünen.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego

 • Jedną z wyróżniających cech naszej firmy są bardzo wysokie oczekiwania odnośnie norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony środowiska. Zagrożeń można jednak uniknąć tylko wtedy, gdy się jest świadomym ich istnienia. Dlatego też nasi pracownicy biorą regularnie udział w kursach szkoleniowych w celu zwiększenia wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Ich wiedza techniczna, a także umiejętności wykonywania zadań o wysokiej jakości są nieustannie rozwijane i korygowane w czasie kursów szkoleniowych, organizowanych w naszym własnym akredytowanym ośrodku szkoleniowym.

  Poniżej przedstawiamy fragment "Zasad naszej firmy”

  • Ochrona środowiska stanowi integralną część naszej pracy
  • Przepisy w zakresie ochrony środowiska wyznaczają minimalny standard, który osiąga nasza firma
  • Naszym stałym celem jest zmniejszanie zanieczyszczeń atmosferycznych, ziemi i wody; jest oczywiste, że posiadanymi zasobami należy gospodarować oszczędnie
  • Naszą fachową wiedzę z zakresu ochrony środowiska nieustannie poszerzamy, uczestnicząc regularnie w szkoleniach, a także aktywnie wymieniając się informacjami z innymi osobami z branży
  • Na temat naszej pracy otwarcie rozmawiamy z opinią publiczną, władzami, klientami i pracownikami, aby jeszcze bardziej umocnić zaufanie do naszej działalności
  • Stosujemy zasadę, aby normy z zakresu jakości i BHPiOŚ były zawsze przestrzegane. Staramy się osiągnąć powyższy cel, monitorując we własnym zakresie pracę w naszych oddziałach i obiektach, a także prowadząc konstruktywną współpracę z naszymi klientami i władzami
 • Nasze programy szkoleniowe na poziomie podstawowym i zaawansowanym zapewniają naszym pracownikom dostęp do najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie.

Sprawiedliwość jako zasada

 • Odpowiedzialność i uczciwość są filarami kultury naszego przedsiębiorstwa. We wszystkich krajach i obszarach biznesu w naszej działalności kierujemy się prawnymi zaleceniami i etyczno-moralnymi zasadami. Bazę dla tych działań tworzy nasza dyrektywa Corporate Compliance, której przestrzeganie obowiązuje management przedsiębiorstwa i wszystkich pracowników. Obszerny kodeks postępowania definiuje wszystkie znaczące zakresy tematyczne i jest ważny zarówno w firmie BUCHEN, jak i we wszystkich innych przedsiębiorstwach Grupy REMONDIS.

 • Dodatkowe informacje:

  Dyrektywa Corporate Compliance Grupy REMONDIS znajduje się tutaj
  Wersja polska
  Wersja angielska

   

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościCorporate ComplianceGrupa REMONDIS


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz informacje o uzyskanych certyfikatach.
  więcej


 • Dane kontaktowe

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Okrężna 23
  44-100 Gliwice
  Polska
  T +48 32 3305100
  F +48 32 2317016
  E-mail

© 2024 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.