Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest czołową firmą w zakresie usług serwisu przemysłowego

Wstęp

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. nieustannie doskonali swoje usługi, aby spełniać wymagania klientów. Nasze normy zapewniające wysoką jakość sprzętu oraz bhp stanowią gwarancję najlepszych wyników usług czyszczenia, wykonania pracy w krótkim czasie oraz dużej elastyczności prowadzonych prac po konkurencyjnych cenach.

Usługi czyszczenia dla przemysłu

Nasz oferta obejmuje usługi czyszczenia dla przemysłu, które nieustannie doskonalimy i przekształcamy w wysoce specjalistyczne i zautomatyzowane usługi. Czyścimy m.in. wymienniki ciepła, chłodnice powietrza, zbiorniki, rurociągi, kolumny itd. BUCHEN gwarantuje profesjonalną realizację każdej usługi – od etapu wstępnej konsultacji, poprzez efektywne wdrożenie rozwiązania, a skończywszy na końcowej dokumentacji usługi.

Więcej informacji

Transport odpadów za pomocą podciśnienia

 • Pojazdy ciężarowe z modułem podciśnienia są stosowane do zasysania i transportu odpadów stałych, półpłynnych, suchych i ciekłych. Pojazdy te można również stosować do substancji niebezpiecznych.

  Nasze pojazdy próżniowe, sterowane ciśnieniemw zbiorniku, pozwalają na szybkie i skuteczne usunięcie nawet najcięższych opadów z trudno dostępnych miejsc lub ze stref zagrożonych wybuchem. Pojazdy są wyposażone w beczki magazynowe o pojemności od 8 m3 do 12 m3 oraz osiągająwydajność ssania do 8.100 m3/h.

  Ta ogromna siła ssania oraz promień działania nawet do 300 m umożliwiają odsysanie nawet pastowatych substancji. Zassany materiał może być usuwany za pomocą wydmuchu, wywracania lub umieszczany bezpośrednio w big bagach.

  Wykorzystanie pojazdów próżniowych pozwala na usunięcie każdego materiału nawet z trudno dostępnych miejsc.

Tradycyjne usługi dla elektrowni

 • Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu usług dla sektora energetycznego pozwala nam zaproponować szereg rozwiązań. Posiadamy know-how w zakresie czyszczenia powierzchni ogrzewalnej kotłów, usuwania popiołu z międzystropia i kanałów, czyszczenia kondensatorów, osadników, elektrofiltrów, zasobników węgla oraz odkurzania powierzchni zewnętrznej kotłów.

  • Nasza firma świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu energetycznego:

   • Czyszczenie kotłów
   • Czyszczenie wymienników/kondensatorów
   • Czyszczenie chemiczne
   • Piaskowanie
   • Odkurzanie kanałów i powierzchni płaskich
   • Prace z wykorzystaniem technik alpinistycznych
   • Czyszczenie za pomocą materiałów wybuchowych
   • Czyszczenie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
   • Czyszczenie osadników i elektrofiltrów
   • Czyszczenie zbiorników popiołu
   • Czyszczenie zasobników węgla
  • Zakres usług BUCHEN obejmuje wszystkie instalacje w elektrowni oraz spalanie odpadów, a także kotłownie w firmach chemicznych, oraz innych podmiotów przemysłowych

Usługi dotyczące reaktorów

  • Serwis reaktorów – wymiana katalizatorów

   • Zużyte katalizatory muszą być usunięte z reaktorów. Jednym ze sposobów opróżniania reaktora jest próżniowy rozładunek przy użyciu wysokiej wydajności urządzeń próżniowych, w tym urządzeń z recyrkulacją azotu. Zapewniamy załadunek reaktora zarówno z użyciem metody sock loading, jak i dense loading. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, również w inertnej atmosferze (atmosferze azotu).

   Wyładunek zużytego katalizatora

   • W zależności od typu reaktora materiał można spuścić grawitacyjnie za pomocą przyrządu opróżniania umieszczonego na reaktorze lub wyssać poprzez głowicę reaktora za pomocą urządzeń zasysających o dużej wydajności, wyposażonych w układ chłodzenia N2 i recyrkulacji. Zużyty katalizator jest pakowany w odpowiednie pojemniki, a następnie przetwarzany bezpośrednio na miejscu.

   Załadunek reaktorów

   • W zależności od specyfikacji reaktory katalityczne ładujemy przy użyciu dwóch metod: ładowania na rękaw lub ładowania deszczowego. W przypadku ładowania na rękaw katalizator i materiał obojętny są ładowane za pomocą specjalnego rękawa w sposób zapewniający ochronę materiału. W przypadku ładowania deszczowego układ rotacyjny powoduje równomierny rozkład ładowanego katalizatora w reaktorze katalitycznym. Uzyskany w ten sposób wysoki stopień zagęszczenia katalizatora zapobiega powstawaniu tzw. gorących punktów.

  BUCHEN przeprowadza równie prace w reaktorze w środowisku azotu. Life Support System (LSS) jest celowo stosowany jako główny element zabezpieczeń.


Zautomatyzowany system czyszczenia zbiorników

 • BUCHEN wykorzystuje różne zautomatyzowane procesy czyszczenia zbiorników zamkniętych, w zależności od rodzaju i wielkości zbiornika, a także charakteru pozostałości, które należy usunąć. To pozwala w dużej mierze uniknąć czynników niebezpiecznych związanych z ręcznym czyszczeniem. Urządzenie do czyszczenia zbiorników ma modularną budowę i jest zainstalowane w kontenerach – dzięki czemu transport na miejsce stosowania może odbyć się w krótkim czasie.

  System czyszczenia zbiornika jest oparty na konstrukcji modułowej. Głównymi komponentami systemu są: moduły ssące i tłoczące oraz dysze płuczące i rotacyjne, tzw. jet washery. Wszystkie są zabezpieczone przed eksplozją.

  Jet washery są zainstalowane poprzez prowadnice rurowe wcześniej zdemontowanego wspornika dachu zbiornika. Specialny system rurociągów z wypróbowanymi połączeniami szybkimi, jak również wydajne pakiety filtrów wspierają metodę czyszczenia. Dzięki systemowi zamkniętemu procesu czyszczenia emisja węglowodorów jest znacznie zmniejszona, w przeciwieństwie do tradycyjnego, ręcznego czyszczenia zbiornika.

  Zbiorniki mogą być również czyszczone za pomocą specjalnej armatki wodnej Manway Cannon. Wytwarza ona strumień wody o zasięgu do 40 m. Dysza robocza armatki wodnej jest sterowana hydraulicznie i poruszana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej) w zakresie powyżej 1800. System ten umożliwia wymycie całej wewnętrznej przestrzeni zbiornika wraz ze skierowaniem popłuczyn w stronę króćców wylotowych. Zastosowanie kamery video wraz z reflektorem na armatce wodnej pozwala na ciągły zdalny monitoring procesu czyszczenia ze stanowiska obsługi systemu oraz jego archiwizację (plik video lub pliki zdjęciowe).

  • Korzyści z wykorzystania systemu:

   • Krótki czas czyszczenia
   • Wyższy standard bezpieczeństwa
   • Minimalizacja emisji węglowodorów
   • Bardzo duży stopień odzyskiwania węglowodorów (np. surowa ropa naftowa)
   • Minimalizacja pozostałości w zbiornikach i związanych z tym kosztów utylizacji
  • Firma BUCHEN świadczy usługi czyszczenia zbiorników przy zastosowaniu zamkniętych układów o niskim poziomie emisji, zapewniających wysokie wskaźniki odzysku produktu.

Odwadnianie osadu

  • BUCHEN posiada wyspecjalizowane technologie w zakresie odwadniania osadów.

   W tym zakresie wykorzystuje następujące urządzenia:

   • Prasy filtracyjne komorowe
   • Prasy filtracyjne membranowe
   • 2-fazowe wirówki dekantacyjne
   • 3-fazowe wirówki dekantacyjne
   • Gazoszczelne instalacje do separacji 3-fazowej, zgodnie z dyrektywą ATEX
  • Separacja szlamu olejowego należy do grupy specjalistycznych usług świadczonych głównie w przemyśle petrochemicznym.

  Komorowe prasy filtracyjne są dostępne w różnych wersjach i rozmiarach. Ich powierzchnia filtracyjna wynosi od 60 do 350 m2, natomiast pojemność komory wynosi od 0,6 m3 do 5 m3. Placek filtracyjny można wydobyć za pomocą wózka widłowego lub taśmy przenośnika.

  Większość separatorów wirówkowych ma zabezpieczenie przeciwwybuchowe.  BUCHEN posiada w swojej ofercie także pływające koparki ssące, które tłoczą osad za pomocą pompy opancerzonej.

Piaskowanie kotłów i innych elementów

  • Firma Buchen specjalizuje się w wykonywaniu czyszczeń oraz piaskowaniu kotłów, dużych powierzchni grzewczych, rurociągów, zbiorników oraz innych elementów stalowych.

   Oferujemy kompleksowe pakiety usług:

   • Piaskowanie powierzchni stalowych i betonu ogniotrwałego
   • Piaskowanie zbiorników
   • Piaskowanie rurociągów
   • Piaskowanie kotłów
   • Roboty śrutowe przygotowujące do pomiaru grubości ścian
   • Roboty strumieniowe przygotowujące do spawania stali nierdzewnej
   • Śrutowanie w celu przygotowania powierzchni stalowych wg. zgodnie z DIN EN ISO 8501-1 SA 2.0 - SA 2.5 - SA 3.0
   • Odkurzanie wszystkich pozostałości po spalaniu i wszelkich pozostałości powstałych podczas czyszczenia.

Malowanie antykorozyjne

Prawidłowe nakładanie farby antykorozyjnej jest ważnym elementem wykonywania tej usługi. Nasi doświadczeni pracownicy oraz nowoczesny sprzęt daje naszym klientom pewność, iż usługa sprosta ich potrzebom wykończeniowym.

Usługi czyszczenia dla przemysłu

Obróbka strumieniowa suchym lodem jest przyjazną dla środowiska i oszczędzającą materiał metodą przygotowania i czyszczenia powierzchni. Znakomicie nadaje się do usuwania zabrudzeń na metalowych częściach i powierzchniach.

Więcej informacji

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościCorporate ComplianceGrupa REMONDIS


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz informacje o uzyskanych certyfikatach.
  więcej


 • Dane kontaktowe

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Okrężna 23
  44-100 Gliwice
  Polska
  T +48 32 3305100
  F +48 32 2317016
  E-mail

© 2024 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.