Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

Proces hydrodynamicznego czyszczenia oraz płukanie układów olejowych stosowany jest m.in. do czyszczenia układów olejowych turbin

Czyszczenie i płukanie układów olejowych maszyn i urządzeń

 • Wydajność oraz niezawodność układów olejowych maszyn zależy w dużej mierze od stopnia czystości oleju i instalacji. Usuwanie zanieczyszczeń, takich jak produkty starzenia się oleju, rdza i opiłki metalu ma na celu zmniejszenie zużycia łożysk, przekładni oraz uszczelnień, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów napraw oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Czyszczenie hydrodynamiczne orazpłukanie układów olejowych pozwala osiągnąć klasę czystości oleju i instalacji zgodną z wytycznymi obowiązującymi dla czyszczonego układu.

  Proces czyszczenia jest podzielony na trzy (3) etapy:

  • 1. Czyszczenie hydrodynamiczne

   • Hydrodynamiczne czyszczenie wewnętrznych powierzchni układu olejowego za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.
    Odpowiednie zestawienie ciśnienia wody i wysokociśnieniowego osprzętu czyszczącego pozwala na odspojenie wszelkich szlamów, żywic, rdzy, produktów korozji, a także innych zanieczyszczeń, w tym tych związanych z montażem (szlaka spawalnicza, krople spoiwa, opiłki po szlifowaniu itp.). Czyszczona jest cała powierzchnia wewnętrzna układu olejowego, tj. wszelkie rurociągi, zbiorniki, kartery łożyskowe, chłodnice, obudowy filtrów itp. Czysty i osuszony rurociąg zostaje zabezpieczony antykorozyjnie do czasu jego montażu mgłą olejową rozpyloną na całej jego długości. W ten sposób zapobiega się inicjacji procesu korozji.

   2. Płukanie

   • Płukanie układu olejowego olejem przeznaczonym do eksploatacji przy jednoczesnej jego filtracji.
    W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń wymusza się przepływ turbulentny oleju przez układ. Pełnoprzepływowe płukanie odbywa się za pomocą agregatu pompowo-filtracyjnego o bardzo dużej wydajności. Przed łożyskami i siłownikami wykonane są obejścia (tzw. by-passy). W czasie płukania olej przepływa przez filtry absolutne. W tym czasie poddawana jest kontroli klasa czystości oleju w celu określenia skuteczności procesu. Badania wykonujemy na miejscu automatycznymi licznikami cząstek, zintegrowanymi w konfiguracji układu pompowo-filtrującego. Proces płukania uznaje się za zakończony w chwili, gdy spełnione są zadane kryteria (klasa czystości i brak obecności cząstek powyżej określonej wielkości w różnych punktach układu olejowego).

   3. Filtrowanie

   • Bocznikowe dofiltrowanie oleju po montażu układu – zarówno przed, jak i w trakcie jego rozruchu.
    Doczyszczenie układu odbywa się za pomocą pomp olejowych maszyny przy równocześnie pracującym agregacie pompowo-filtracyjnym podłączonym bocznikowo do głównego zbiornika olejowego. Proces ten ma na celu usunięcie zanieczyszczeń pomontażowych z układu olejowego. Gdy zadana czystość oleju w całym układzie olejowym jest osiągnięta – maszyna jest gotowa do eksploatacji.

    • Główne zalety stosowania procesu

     • Dłuższe przerwy między remontami
     • Większa dyspozycyjność urządzeń
     • Wprowadzenie programu aktywnej konserwacji profilaktycznej maszyn i urządzeń
     • Wykrycie początków zużycia elementów maszyny dzięki monitoringowi zanieczyszczeń powstających w oleju
     • Dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju i w konsekwencji mniejsze zużycie oleju
     • Mniejsze zużycie wkładek filtrów olejowych
     • Mniejsze emisje przez zużyte oleje
    • Proces hydrodynamicznego czyszczenia oraz przepłukiwania układów olejowych stosowany jest m.in. do czyszczenia układów olejowych turbin.

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościCorporate ComplianceGrupa REMONDIS


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz informacje o uzyskanych certyfikatach.
  więcej


 • Dane kontaktowe

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Okrężna 23
  44-100 Gliwice
  Polska
  T +48 32 3305100
  F +48 32 2317016
  E-mail

© 2024 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.